Thiết bị đo và lấy mẫu dầu
Thiết bị đo và lấy mẫu dầu

BỘ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CŨ DÙNG ĐO TỶ TRỌNG
Bộ dụng cụ thủy tinh dùng đo tỷ trọng / khối lượng riêng gồm:
Đo khối lượng riêng ở nhiệt độ phòng sau đó tra bảng ở 15oC
Tỷ trọng kế đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D 1298, vạch chia 0,5kg.m3
nhiệt độ tham chiếu 15oC
Sản xuất: Kessler - Mỹ
Tỷ trọng kế đo xăng, 700 - 70 kg/m3
Tỷ trọng kế đo DO, 800 - 850 kg/m3
Tỷ trọng kế đo FO, 900 - 950 kg/m3
Tỷ trọng kế đo FO, 950 - 1000 kg/m3
Nhiệt kế ASTM 12C, -20 đến 102oC, Vạch chia 0,2oC
Ống đong 500ml

Sắp xếp theo: