Tư vấn và lắp đặt trạm cấp phát dầu nội bộ
Tư vấn và lắp đặt trạm cấp phát dầu nội bộ

trạm xăng cho DN sử dụng chứ không vì mục đích lợi nhuận, nên khi xây dựn phải đáp ứng 2 điều kiện 

- Đáp ứng điều kiện kỹ thuật về lắp đặp trạm xăng tham khảo: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

- Về môi trường:

 
- Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa trên 1.000m3 , hồ sơ gồm:
 
+ 07 bản báo cáo ĐTM kèm phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư dự án.
 
- Đối với các cơ sở xăng dầu có dung tích chứa dưới 1.000m3, hồ sơ gồm:
 
+ 03 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình đầu tư.
 
Về phòng cháy chữa cháy:
 
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
 
+ Bản thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đó trang bị .
 
+ Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy và danh sách những người đó qua huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
 
+ Phương án chữa cháy.

 

trạm xăng cho DN sử dụng chứ không vì mục đích lợi nhuận, nên khi xây dựn phải đáp ứng 2 điều kiện 

- Đáp ứng điều kiện kỹ thuật về lắp đặp trạm xăng tham khảo: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

- Về môi trường:

 
- Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa trên 1.000m3 , hồ sơ gồm:
 
+ 07 bản báo cáo ĐTM kèm phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư dự án.
 
- Đối với các cơ sở xăng dầu có dung tích chứa dưới 1.000m3, hồ sơ gồm:
 
+ 03 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình đầu tư.
 
Về phòng cháy chữa cháy:
 
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
 
+ Bản thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đó trang bị .
 
+ Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy và danh sách những người đó qua huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
 
+ Phương án chữa cháy.

 

trạm xăng cho DN sử dụng chứ không vì mục đích lợi nhuận, nên khi xây dựn phải đáp ứng 2 điều kiện 

- Đáp ứng điều kiện kỹ thuật về lắp đặp trạm xăng tham khảo: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

- Về môi trường:

 
- Đối với cơ sở xăng dầu có dung tích chứa trên 1.000m3 , hồ sơ gồm:
 
+ 07 bản báo cáo ĐTM kèm phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư dự án.
 
- Đối với các cơ sở xăng dầu có dung tích chứa dưới 1.000m3, hồ sơ gồm:
 
+ 03 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phương án ứng phó sự cố tràn dầu;
 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình đầu tư.
 
Về phòng cháy chữa cháy:
 
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
 
+ Bản thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đó trang bị .
 
+ Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy, kết hợp lắp đặt các âm thanh báo đọng chất lượng của Lạc Việt Audio danh sách những người đó qua huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
 
+ Phương án chữa cháy.

 

Sắp xếp theo: